Зарубіжна література. 6 клас Видавництво "Грамота"
ВСТУП > Художній образ

Художній образ

Мистецтво осягає буття людства, суспільства, особистості, природи в художніх образах. Художній образ є основою будь-якого різновиду мистецтва, а також фольклору (як народного мистецтва). Художній образ поєднує реальний світ і творчий задум митця (художній вимисел), уявлення (або ідею) та конкретне, індивідуальне втілення (у предметах, явищах, особах персонажів тощо). Образність (тобто здатність до творення художніх образів) відрізняє мистецтво від інших видів духовної діяльності, наприклад, від науки, де важлива точність, а не вигадка. Для розуміння художнього образу важливо не тільки те, який зміст у ньому втілено (ідея чи уявлення), а й те, як він створений, які засоби використовує митець для увиразнення образу (наприклад, портрет, пейзаж, мова, вчинки і т. д.). Потрібно враховувати й співвідношення одного художнього образу з іншими, його зміни в процесі розвитку сюжету твору (це стосується словесного, драматичного, музичного видів мистецтва).

Художній образ у мистецтві виконує різні функції. Він є особливим засобом пізнання світу та людини, може втілювати духовний ідеал (митця, народу, епохи, людства). Естетичне призначення художнього образу полягає в тому, що він дає насолоду людям, формує їхній естетичний смак. Нам цікаво спілкуватися з улюбленими образами протягом усього життя. Художній образ може виховувати, формуючи наші уявлення про моральні якості, призначення людини у світі, національні та загальнолюдські цінності. За змістом розрізняють такі види художніх образів, як образи-предмети, образи-персонажі, образи-описи (зображення природи, помешкання, міста тощо), образи автора, розповідача, читача та ін.

Теорія літератури
Порівнюємо
Для тих, хто володіє іноземною мовою
Україна і світ
Таблиці
Для обговорення
Творче завдання
Перевірте себе
Література і мистецтво
Робота з текстом
Культура різних народів
Художні тексти в українських перекладах