Зарубіжна література. 6 клас Видавництво "Грамота"
ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА > Жуль Верн > П’ятнадцятирічний капітан

Порівнюємо

  1. Як відреагували на «знахідку» корабля персонажі: Дік Сенд, місіс Уелдон, капітан Ґуль, Джек, Негоро? Про що турбувався кожен із них у цій ситуації? Зробіть висновки щодо рис характерів цих героїв. Доберіть слова-антоніми до характеристики Діка Сенда і Негоро.
  2. Порівняйте ставлення до Діка Сенда під час мандрівки берегом Африки з боку членів екіпажа «Пілігрим», Негоро і Герріса. На підставі зіставлення дайте власне визначення поняття «незламна воля».
  3. Порівняйте образи Діка Сенда і Негоро. Заповніть (усно або письмово) таблицю.
Аспекти зіставлення Дік Сенд Негоро
Вік    
Портрет    
Соціальне положення    
Освіта    
Релігія    
Ставлення до людей    
Сприйняття життя    
Риси характеру    
Оцінки (автором, іншими персонажами)    
Висновки    
Теорія літератури
Порівнюємо
Для тих, хто володіє іноземною мовою
Україна і світ
Таблиці
Для обговорення
Творче завдання
Перевірте себе
Література і мистецтво
Робота з текстом
Культура різних народів
Художні тексти в українських перекладах